Företagets certifieringar 

MVK 

Vi uppfyller kraven för MVK-certifiering. Det innebär att vi som företag är auktoriserade att utföra godkänd våtrumsmålning samt att våra målare är behöriga att utföra dessa målningsarbeten.

​​​​​​​

GVK

Vi uppfyller kraven för GVK-certifiering vilket innebär att vi är auktoriserade att utföra arbeten i våtrum med plastmatta och keramiska ytskikt. GVK-certifieringen är en stämpel på att vi utför täta och säkra våtrum.  

Certifierad färgsättare 

Vi har en NCS-certifierad färgsättare som professionellt arbetar med färgsättningar exteriört och interiört, i offentliga miljöer och hos privatpersoner.  


​​​​​​​

Smart ledningssystem

Vi är certifierade enligt Smart ledningssystem, där miljö- kvalitet – och arbetsmiljösystemen inom företaget bedöms vara fungerade och i ständig förbättring.

​​​​​​​