MVK

MVK

Vi uppfyller kraven för MVK-certifiering. Det innebär att vi som företag är auktoriserade att utföra godkänd våtrumsmålning samt att våra målare är behöriga att utföra dessa målningsarbeten.

GVK

GVK

Vi uppfyller kraven för GVK-certifiering vilket innebär att vi är auktoriserade att utföra arbeten i våtrum med plastmatta och keramiska ytskikt. GVK-certifieringen är en stämpel på att vi utför täta och säkra våtrum.

NCS-certifierad färgsättare

NCS-certifierad färgsättare

Vi har en NCS-certifierad färgsättare som professionellt arbetar med färgsättningar exteriört och interiört, i offentliga miljöer och hos privatpersoner.

Smart Ledningssystem

Smart Ledningssystem

Vi är certifierade enligt Smart ledningssystem, där miljö- kvalitet – och arbetsmiljösystemen inom företaget bedöms vara fungerade och i ständig förbättring.